Het Perron

Open huis
Bekijk de website voor actuele informatie over het open huis.

Wil je meer weten?
Kijk op www.hetperron.nl voor meer informatie over onze school, het onderwijs en onze activiteiten. Je ouders kunnen ook rechtstreeks contact met ons opnemen.