Contact

Contact

De Schoolkeuzegids Rivierenland-Oost en Utrechtse Heuvelrug is een initiatief van emjee | uitgevers.

In het voorjaar maken de leerlingen van groep 8 een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Om deze keuze te ondersteunen, bieden wij u de Schoolkeuzegids aan. Deze gids bevat algemene informatie over het voortgezet onderwijs en verschillende presentaties van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio waar de Schoolkeuzegids wordt verspreid.

Leerkrachten gebruiken deze gids vaak bij het bespreken van het advies met leerlingen en ouders/verzorgers. Aan iedere leerling in groep 8 wordt de gids kosteloos aangeboden.

Marie-Jan OusenNoot van de redactie
Waarom Rivierengebied-Oost en de Utrechtse Heuvelrug in één gids? Deze vraag wordt regelmatig aan ons gesteld. We hebben deze gebieden samengevoegd om twee redenen. De ene is dat de voedingsgebieden van de scholen elkaar voor een deel overlappen. De andere reden is om op deze manier de kosten voor de scholen zo laag mogelijk te houden.

* Daar waar ouders staat in deze gids kan ook ouder, verzorger of verzorgers gelezen worden.


emjee | uitgevers
Grotestraat 24
4064 EC Varik

T: 0344 65 21 82
E: emjee@emjee.com
I: www.emjee.com

Kvk: 11059432
BTW: NLB13344050B01


Schoolkeuzegids 2024 Rivierengebied-Oost en Utrechtse Heuvelrug ver­schijnt één keer per jaar voor leer­­lingen van groep 7 en 8 in het oostelijk deel van het Rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug.
Tekst
Deelnemende scholen
Fotografie en illustraties
Deelnemende scholen
Realisatie
emjee | vormgevers
Uitgever
emjee | uitgevers
Grotestraat 24
4064 EC Varik
De Schoolkeuzegids wordt verspreid in de volgende gemeenten: 
Barneveld, Buren, Ede, Lingewaard, ­­Neder-Betuwe, Overbetuwe, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Utrecht-Oost, Utrecht-Zuid, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wageningen
Schoolkeuzegids 2024 Rivierengebied-Oost en Utrechtse Heuvelrug wordt via de basisscholen verspreid onder alle leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud van deze uitgave is met de uiterste zorg samen ­gesteld. Ondanks deze zorg­vuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weer­gegeven. Hiervoor aan­vaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.