Havo & Vwo

Havo & Vwo

De havo-opleiding (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vwo duurt een jaar langer en bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium; op deze laatste opleiding doen leerlingen examen in Grieks en/of Latijn.Na de derde klas van havo en vwo kies je een profiel. Er zijn vier profielen:

• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij