Naar de brugklas

Naar de burgklas

Als uw kind naar de brugklas gaat, verandert er veel. De middelbare school is meestal verder van huis en vaak veel groter dan de basisschool. De schooltijden en -vakken zijn anders en uw kind krijgt voor elk vak een andere leraar. Bovendien krijgt uw kind (meer) huiswerk. En hoort uw zoon of dochter nu nog bij de oudsten op school; straks is hij/zij weer een van de jongste leerlingen.

Mentor
Dat de overgang voor veel leerlingen groot is, begrijpen de medewerkers op de middelbare school heel goed. Iedere school doet er dan ook van alles aan om deze stap zo makkelijk mogelijk te maken en een veilige leeromgeving te bieden. Zo is er de mentor (klassenleraar/coach), bij wie uw kind altijd terecht kan.
De mentor is ook uw eerste contactpersoon. Heeft uw kind bijvoorbeeld extra begeleiding nodig, dan kunt u dit met hem/haar bespreken. De mentor legt dan contact met het ondersteuningsteam op school. In dit ondersteuningsteam werken specialisten op het gebied van bijvoorbeeld remedial teaching, faalangstreductie en weerbaarheid. Heeft u vóór het maken van de schoolkeuze vragen over extra begeleiding, bij bijvoorbeeld dyslexie, neemt u dan gerust contact op met de betreffende school.Goed geïnformeerd
Ook voor u als ouder is de verandering groot: zo loop je op een middelbare school wat minder makkelijk binnen bij een docent. Gelukkig is er het contact met de mentor en houden scholen u daarnaast met ouderavonden, nieuws­brieven, de digitale leeromgeving en hun website goed op de hoogte!