Vmbo

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde leerwegen. Alle vier de leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vier leerwegen zijn: 

• de theoretische leerweg (mavo);
• de gemengde leerweg;
• de kaderberoepsgerichte leerweg;
• de basisberoepsgerichte leerweg.

De meeste leerlingen gaan na het vmbo naar het mbo. Een kleiner deel stroomt door naar het havo (dat kan alleen met een vmbo-tl/mavo-diploma). 

Voor leerlingen die bij het volgen van een van de leerwegen tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs. Zij krijgen dan extra hulp. Sommige scholen hebben een aparte afdeling voor LWOO. Hier krijgt uw kind les in kleinere groepen, waardoor hij/zij meer het eigen tempo kan volgen. In het LWOO is de inhoud van het lesprogramma hetzelfde als dat van de andere leerlingen op het vmbo. 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen terecht bij een nevenvestiging zorg.

wolkes-opendagen

wolkes-checklist