Vmbo

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroeps­onderwijs (vmbo) duurt vier jaar. De opleiding kent verschillende ­leer­wegen:

• de theoretische leerweg (vmbo-tl of mavo)
• de gemengde leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader)
• de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis)
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben bieden sommige scholen leerwegondersteunend onderwijs aan (lwoo). Je krijgt dan extra aandacht, de klassen zijn kleiner en er is huiswerkbegeleiding. Niet alle vmbo-scholen ­bieden dit aan, je kunt dit navragen bij de school van je ­keuze. De school beslist of je in aanmerking komt voor lwoo.

Na het vmbo gaan de meeste leerlingen naar het mbo. Met een diploma in de ­gemengde of theoretische leerweg kun je – onder bepaalde toelatingsvoorwaarden – naar de havo.