Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, dat leerlingen direct opleidt voor de arbeidsmarkt, vanaf hun 18e jaar.
Hier krijgen leerlingen onderwijs in taal, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Er worden daarnaast vanaf het eerste jaar ook veel praktijklessen gegeven in techniek, groen, koken en verzorging. Welke praktijkvakken worden aangeboden is per school verschillend. Vanaf het 3e leerjaar gaan de leerlingen één dag per week externe stages lopen. Dit gebeurt onder begeleiding op verschillende plekken. Aan de hand van die ervaring kiezen ze de richting waarin ze verder leren. In de volgende jaren lopen ze 2, 3 of 4 dagen stage. Op school volgen ze een opleiding die zo veel mogelijk aansluit bij hun stagewerk. Daarmee kan een certificaat gehaald worden.

In het praktijkonderwijs wordt gewerkt met kleine klassen (15 of 16 leerlingen). Daardoor is er meer begeleidingstijd voor elke leerling. Per leerling wordt gekeken op welk niveau hij of zij kan leren: er wordt lesmateriaal ‘op maat’ aangeboden. Som­mige leerlingen krijgen vakken waar ze goed in zijn met vmbo-leerstof aangeboden. De scholen voor praktijkonderwijs werken voor elke leerling met een individueel ontwikkelingsplan, dat in samenspraak met de ouders wordt gemaakt.

De meeste leerlingen gaan na 6 jaar praktijkonderwijs aan het werk. De school helpt hen een baan te vinden. Vaak wordt die baan gevonden op de stageplek van het laatste jaar. Als het nodig is wordt er begeleiding (jobcoaching) op de eerste betaalde werkplek georganiseerd. Enkele leerlingen kunnen doorstromen naar de Entree-opleiding van het ROC. Als die overstap mogelijk is, begeleiden de scholen dat ook.

 

wolkes-opendagen

wolkes-checklist