Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning? Nadat u uw zoon of dochter heeft aangemeld, bekijkt de school of er voldoende plek is, of het schooladvies overeenkomt met de onderwijsniveaus die de school biedt en of er een compleet dossier vanuit de basisschool is.

Vervolgens kijkt de school of zij uw kind de juiste ondersteuning kan bieden: De school onderzoekt welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Als ouder/verzorger heeft u hierbij een informatieplicht: denkt u dat uw zoon of dochter extra zorg nodig heeft, dan moet u dit zelf aangeven.

Op basis van deze informatie schat de school in of zij deze begeleiding zelf kan bieden. Als dat het geval is, en er is sprake van extra ondersteuning, dan stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dit plan staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg er nodig is. Kan de school de juiste ondersteuning niet bieden, dan gaat zij samen met u op zoek naar een andere passende school. Dit heet zorgplicht.

Meer weten over passend onderwijs?

Neem contact op met het Samenwerkingsverband waaronder de betreffende middelbare school valt. Voor de meeste scholen op deze website is dat: Samenwerkingsverband De Verbinding. Ga naar www.swvdeverbinding.nl. Of bel het Onderwijsloket: (026) 365 03 21.

Wilt u uw kind aanmelden op één van de scholen van Het Rhedens, neem dan contact op met: Samenwerkingsverband Regio Zutphen. Ga naar www.swvregiozutphen.nl of bel (0575) 51 52 20.

Dyslexie
Begeleiding van dyslexie en dyscalculie valt onder de basisondersteuning; middelbare scholen organiseren deze begeleiding zelf. Heeft u hier vragen over, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende middelbare school.

AANMELDEN

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. Waarom dan toch een nieuwe naam? Omdat een kind zich na de basisschool doorontwikkelt op de middelbare school. De naam eindtoets klopt dus eigenlijk niet.

Ook nieuw is de centrale aanmeldweek. Tijdens deze laatste week van maart melden alle achtstegroepers in heel Nederland zich gelijktijdig aan bij een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. 

Voorlopig schooladvies
Tussen 10 en 31 januari ontvang je een voorlopig schooladvies. Tussen 29 januari en 18 februari maak je de ­doorstroomtoets. Als je de uitslag van de doorstroomtoets hebt ontvangen, krijg je et definitieve advies van je ­basisschool. Dit is uiterlijk 24 maart. 

Definitief advies, hoe werkt dat?

Het kan zijn dat de uitslag van je doorstroomtoets hoger of lager is dan het voorlopig basisschooladvies. Er gelden dan de volgende regels: 

• Is de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 lager dan het voorlopig basisschooladvies? Dan is het definitieve advies gelijk aan het voorlopig advies.

• Is de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 hoger dan het voorlopig basisschooladvies? Dan stelt de leerkracht het voorlopig advies naar boven bij, tenzij bijstelling niet in het belang van de leerling is.

Centrale aanmeldweek
In de week van 25 tot en met 31 maart kun je jezelf aanmelden bij je favoriete middelbare school. Op de website van die school lees je precies hoe je dat moet doen. Sommige scholen of gemeenten werken met een loting of stellen eigen toelatingseisen. Vraag daarom bij de school waar je je wilt aanmelden naar hun aanmeldprocedure.