Veranderingen

Veranderingen

Er verandert veel voor uw kind:
• hij/zij gaat meestal naar een school verder van huis;
• vaak is die school veel groter dan de basisschool;
• er zijn andere schooltijden, andere vakken, meerdere leraren;
• hij/zij krijgt huiswerk (sommigen kregen dat ook al op de basisschool);
• hij/zij hoort ineens weer bij de jongste leerlingen i.p.v. de oudsten;
• enz. enz.

Op de nieuwe school weten ze best dat het een hele stap is van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Iedere school doet er van alles aan om deze stap makkelijker te maken.

Ook voor u als ouders verandert er veel. Op een basisschool loop je makkelijk even binnen als je de leerkracht wil spreken. Dat doe je niet zo snel op een school voor voortgezet onderwijs. De afstand is veel groter. Daarom is het belangrijk dat u het gevoel heeft dat u uw kind met een gerust hart naar die school kunt laten gaan.
Alle scholen besteden veel aandacht aan een veilige leeromgeving. Dat wordt per school op eigen wijze ingevuld.
Gelukkig houden scholen ouders goed op de hoogte: via de website, nieuwsbrieven, ouderavonden enz. Als er iets is kan er altijd contact opgenomen worden met de mentor. Deze mentor zal, als dat nodig is, ook degene zijn die van school uit contact opneemt met de ouders.

 

wolkes-opendagen

wolkes-checklist