Veranderingen

Veranderingen

Er verandert veel voor uw kind 

• hij/zij gaat meestal naar een school verder van huis;
• vaak is die school veel groter dan de basisschool;
• er zijn andere schooltijden, andere vakken, meerdere leraren;
• uw kind krijgt (meer) huiswerk;
• hij/zij hoort ineens weer bij de jongste leerlingen in plaats van de oudsten;
• et cetera.

Op de nieuwe school weten ze best dat het een hele stap is van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Iedere school doet er van alles aan om deze stap makkelijker te maken.

Ook voor u als ouders verandert er veel 

Op een basisschool loop je makkelijk even binnen als je de leerkracht wil spreken. Dat doe je niet zo snel op een school voor voortgezet onderwijs. De afstand is veel groter. Daarom is ook uw gevoel bij een school belangrijk. Goed om te weten: alle scholen besteden veel aandacht aan een veilige leeromgeving. Elke school vult dat op eigen wijze in. Scholen houden ouders goed op de hoogte: via de website, nieuwsbrieven, ouderavonden en een digitaal leer- en plansysteem. Als er iets is, kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw kind. Deze mentor is, als dat nodig is, ook degene die van school uit contact opneemt met u als ouders.

wolkes-opendagen

wolkes-checklist