Schoolkeuze

Schoolkeuze

Aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs moet voor 15 maart gebeuren.
U krijgt vervolgens te maken met:

• het advies van de basisschool;
• de toelatingseisen bij het voortgezet onderwijs.

Op de basisschool kennen ze uw kind meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de leerkrachten allerlei belangrijke dingen bijgehouden: prestaties, interesse en motivatie. In groep 8 maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport, waar hij/zij deze gegevens voor gebruikt. Dat wordt op de meeste basisscholen met de ouders besproken.

Als u uw kind heeft aangemeld op een school, wordt dat rapport daar door de basisschool naar toe gestuurd.
Mocht u uw kind hebben aangemeld op meerdere scholen, dan wordt het rapport gestuurd naar de school van de eerste keus.
In april wordt de Centrale Eindtoets PO afgenomen. Het advies van de basisschool is leidend.

Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het basisschooladvies, dan blijft het schooladvies gelden. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het basisschool-advies, dan kunnen de ouders de basisschool vragen hun schooladvies te heroverwegen en hoger bij te stellen.
De basisschool is niet verplicht dit verzoek van de ouders te honoreren.

 

wolkes-opendagen

wolkes-checklist