Schoolkeuze

De schoolkeuze: van aanmelding tot advies

U meldt uw kind zelf aan op een middelbare school. Meestal kan dit vanaf halverwege maart. Vraag ook naar de aanmeldprocedure, want deze kan per school en regio verschillen.

U krijgt vervolgens te maken met:
• het advies van de basisschool;
• de toelatingseisen bij het voortgezet onderwijs.

Op de basisschool kennen ze uw kind meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de leerkrachten allerlei belangrijke zaken bijgehouden: prestaties, persoonlijke ontwikkeling, interesse en motivatie. In groep 8 maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport, waar hij/zij deze gegevens voor gebruikt. Op de meeste basisscholen bespreekt de ­leerkracht dit rapport met u als ouders. Nadat u uw kind heeft aangemeld op een school, zorgt de bassischool dat het onderwijskundig rapport van uw kind bij deze school terecht komt. In het geval u uw kind bij meerdere scholen heeft aangemeld, gaat het rapport naar de school van de eerste keus.In april/mei neemt uw kind deel aan de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. Het advies van de basisschool is leidend:

• Is de uitslag van de eindtoets lager dan het basisschooladvies, dan blijft het schooladvies gelden.

•  Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het basisschooladvies, dan kunt u de basisschool vragen hun school­advies te heroverwegen en hoger bij te stellen.

De basisschool is niet verplicht dit verzoek van ouders te honoreren.

Toelating
De ontvangende school voor voortgezet onderwijs bepaalt op basis van het schooladvies of uw kind kan worden toegelaten. Daarvan krijgt u zo snel mogelijk bericht.