Aanbod

Aanbod

Het aanbod van scholen is in Nederland zeer divers. Er zijn brede scholen­­­­gemeen­schappen waar les gegeven wordt op alle onderwijsniveaus, maar ook kleine scholen waar slechts één niveau aangeboden wordt.

Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond: openbaar, bijzonder (werken vanuit een godsdienst of levensbeschouwing) en algemeen bijzonder (Montessori, Dalton).
Ook zijn er scholen met een speciaal profiel zoals: sport, kunst&cultuur, of een afdeling voor hoogbegaafden, een technasium, speciale faciliteiten voor topsporters en tweetalig onderwijs. Daarnaast zijn er vmbo-scholen met extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens bestaan er particuliere scholen, zoals het Luzac College (www.luzac.nl).

Op de ene school zitten leerlingen van ver­schillende niveaus in één klas (bijv. havo/vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor de keuze voor het definitieve niveau nog kan worden uitgesteld. Op andere scholen zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. De weg naar het behalen van een diploma kan dus per school erg verschillen.

Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken welke school het beste bij uw kind past.
In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen voor voortgezet onderwijs hier uit de buurt zich voor. Daarin staat ook wanneer er open dagen, minilessen enz. zijn. In de maanden november t/m februari vinden op verschillende scholen in deze regio scholenmarkten plaats. Daar wordt algemene informatie gegeven over het voortgezet onderwijs voor de ouders van leerlingen van groep 8. Verschillende vo-scholen presenteren zich daar.
Het is heel belangrijk om samen met uw kind bij verschillende scholen een kijkje te gaan nemen. Uw kind merkt heel snel of hij/zij zich thuis zal voelen op een school. U kunt daar ook antwoord krijgen op alle vragen die u over die school heeft.
Ook de websites van scholen zijn informatief. Daarop wordt meestal met foto’s verslag gedaan van alles wat er op een school speelt.

 

wolkes-opendagen

wolkes-checklist