Aanbod

Aanbod

Het aanbod van scholen is in Nederland zeer divers. Er zijn brede scholengemeenschappen die zich richten op alle onderwijsniveaus, maar ook kleine scholen die onderwijs bieden op één ­niveau in het bijzonder. Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond: openbaar, ­bijzonder (werken vanuit een godsdienst of levensbeschouwing) en algemeen ­bijzonder (Montessori, Dalton). Sommige scholen hebben een speciaal profiel, zoals: sport, kunst & cultuur, of een ­afdeling voor hoogbegaafden, een ­technasium, speciale faciliteiten voor ­topsporters en tweetalig onderwijs. ­Daarnaast zijn er ­vmbo-scholen met extra aandacht voor sociaal-emotionele ­ontwikkeling. Tot slot bestaan er ook ­particuliere scholen. 

Op de ene school zitten leerlingen van ­verschillende niveaus in één klas (zoals havo/vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor uw kind de keuze voor het ­definitieve niveau nog kan uitstellen.
Op andere scholen zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. De weg naar het behalen van een diploma kan dus per school erg verschillen. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken welke school het beste bij uw kind past.

In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Rivierengebied-Oost en een groot deel van de Utrechtse Heuvelrug zich voor. Hierin staat ook wanneer er open dagen, minilessen, doe-dagen, et cetera zijn. 

De data en vorm hiervan zijn onder ­voorbehoud van actuele coronamaatregelen.

We adviseren u de websites van de ­scholen in de gaten te houden voor ­eventuele ­wijzigingen en updates. 

wolkes-opendagen

wolkes-checklist